Specifikace kvality plynu

Kvalitativní parametry zemního plynu

Zemní plyn dodávaný a předávaný na vstupních/výstupních bodech do/z PS stanovených smlouvou o přepravě musí splňovat následující chemické a fyzikální podmínky:

a) Chemické složení

Složka % mol
Metan (C2) min. 92 %
Etan (C2) max. 4 %
Propan (C5) max. 2 %
Butan (C4) max. 1,5 %
Pentan (C5) max. 0,5 %
Hexan (C6+) max. 0,2 %
Dusík (N2) max. 2 %
Oxid uhličitý 1 %
Kyslík max. 0,02%
Sirovodík (H2S) max. 2 mg/m3
Merkaptanová síra (RSH) max. 5,6 mg/m3
Síra celkem max. 20 mg/m3
Spalná výhřevnost min. 10,80 kWh/m3max. 12,20 kWh/m3
Wobbeho index min. 13,59 kWh/m3
max. 15,37 kWh/m3
Vztaženo na normální podmínky t2=15°C a p=101,325 kPa a teplotu spalin t1=15°C.

b) Rosný bod vody
Ne vyšší než minus 8 stupňů Celsia (-8 ° C) při tlaku 39,2 barg.

b) Rosný bod uhlovodíků
Při dodávacím tlaku nesmí žádné uhlovodíky kondenzovat při teplotě nula stupňů Celsia (0 ° C).

d) Zemní plyn nesmí obsahovat mechanické nečistoty.