Koeficient pro přepočet m 3a GCV

Přepočet m 3a spalného tepla mezi různé teploty
přepočet m3, GCV v rámci různých °Cpřepočtový faktor (CF)vzorec pro přepočet …
m3GCV
0°C 15°C0,9479m3 / CFGCV × CF
15°C 0°C1,0549m3 / CFGCV × CF
 
0°C 20°C0,9317m3 / CFGCV × CF
20°C 0°C1,0732m3 / CFGCV × CF
 
15°C 20°C0,9829m3 / CFGCV × CF
20°C 15°C1,0173m3 / CFGCV × CF